Do your best, the rest will come !
STT Vị trí tuyển dụng Hạn nộp hồ sơ Địa điểm làm việc
01 New Công Ty Nền Tảng Chuyển Đổi Số Tuyển Thực Tập Sinh Lập Trình C#.NET 01/07/2024 Hà Nội
02 New Công Ty Nền Tảng Chuyển Đổi Số Tuyển Lập Trình Viên React Native 01/07/2024 Hà Nội
03 New Công Ty BHS Tuyển Nhân Viên Thiết Kế Cơ Khí Sản Phẩm 01/07/2024 Hà Nội
04 New Công Ty BHS Tuyển Thực Tập Sinh Thiết Kế Điện Tử, Lập Trình Nhúng 30/06/2024 Hà Nội
05 New Công Ty BHS Tuyển Thực Tập Sinh Thiết Kế Cơ Khí Sản Phẩm 30/06/2024 Hà Nội
06 New Công Ty Giải Pháp Chuyển Đổi Số Doanh Nghiệp Bkav Tuyển Cộng Tác Viên Telesale 30/06/2024 Hà Nội
07 New Công Ty Giải Pháp Chuyển Đổi Số Doanh Nghiệp Bkav Tuyển Nhân Viên Telesale 30/06/2024 Hà Nội
08 New Công Ty BHS Tuyển Thực Tập Sinh Kinh Doanh, Mua Hàng 26/06/2024 Hà Nội
09 New Công Ty Chuyển Đổi Số Doanh Nghiệp Tuyển Thực Tập Sinh Front-end (ReactJs, ReactNative) 25/06/2024 Hà Nội
10 Công Ty Bkav Cyber Security Tuyển Thực Tập Sinh Lập Trình/An Ninh Mạng 25/05/2024 Hà Nội
11 Công Ty Giải Pháp Chuyển Đổi Số Doanh Nghiệp Bkav Tuyển Cộng Tác Viên Telesale 24/05/2024 Hà Nội
12 Công Ty Giải Pháp Chuyển Đổi Số Doanh Nghiệp Bkav Tuyển Nhân Viên Telesale 24/05/2024 Hà Nội
13 Công Ty Chuyển Đổi Số Doanh Nghiệp Tuyển Thực Tập Sinh Front-end (ReactJs, ReactNative) 23/05/2024 Hà Nội
14 Tập Đoàn Bkav Tuyển Thực Tập Sinh DevOPS, AI, Cloud Computing 20/05/2024 Hà Nội
15 Công Ty Phần Mềm Diệt Virus Bkav Pro Tuyển Chuyên Viên Lập Trình Mobile (Flutter/IOS/Android) 20/05/2024 Hà Nội
16 Tập Đoàn Bkav Tuyển Kế Toán Thuế 15/05/2024 Hà Nội
17 Tập Đoàn Bkav Tuyển Kế Toán Công Nợ 15/05/2024 Hà Nội
18 Tập Đoàn Bkav Tuyển Kế Toán Kho 15/05/2024 Hà Nội
19 Tập Đoàn Bkav Tuyển Kế Toán Thanh Toán 15/05/2024 Hà Nội
20 Công Ty Bkav AI Tuyển Thực Tập Sinh Logistics và Quản Lý Sản Xuất 15/05/2024 Hà Nội
21 Công Ty BHS Tuyển Thực Tập Sinh Thiết Kế Cơ Khí Sản Phẩm 15/05/2024 Hà Nội
22 Công Ty BHS Tuyển Thực Tập Sinh Thiết Kế Điện Tử, Lập Trình Nhúng 15/05/2024 Hà Nội
23 Công Ty Nền Tảng Chuyển Đổi Số Tuyển Kỹ Sư Dữ Liệu 15/05/2024 Hà Nội
24 Công Ty Chuyển Đổi Số Doanh Nghiệp Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh Phần Mềm 14/04/2024 Hà Nội
25 Tâp Đoàn Bkav Tuyển Chuyên Viên Triển Khai Vận Hành 10/04/2024 Hà Nội
26 Công Ty Nền Tảng Chuyển Đổi Số Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh Dự Án 30/03/2024 Hà Nội
27 Công Ty Phần Mềm Diệt Virus Bkav Tuyển Thực Tập Sinh 28/03/2024 Hà Nội
28 Công Ty Bkav Cyber Security Tuyển Chuyên Viên Quan Hệ Công Chúng 22/03/2024 Hà Nội
29 Công Ty Bkav AI Tuyển Thực Tập Sinh Nghiên Cứu Phát Triển Công Nghệ AI 20/03/2024 Hà Nội
30 Công Ty Bkav AI Tuyển Thực Tập Sinh Nghiên Cứu Phát Triển Phần Cứng 20/03/2024 Hà Nội
31 Công Ty Bkav AI Tuyển Thực Tập Sinh Lập Trình Nhúng C/C++/Python 20/03/2024 Hà Nội
32 Công Ty Bkav AI Tuyển Thực Tập Sinh C/C++ Cho Hệ Thống Quản Lý Video 20/03/2024 Hà Nội
33 Công Ty Bkav AI Tuyển Thực Tập Sinh Phát Triển Ứng Dụng Trên Thiết Bị Di Động 20/03/2024 Hà Nội
34 Công Ty Bkav AI Tuyển Thực Tập Sinh Lập Trình Backend 20/03/2024 Hà Nội
35 Công Ty Bkav AI Tuyển Quản Lý Dự Án 20/03/2024 Hà Nội
36 Công Ty Bkav AI Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh 20/03/2024 Hà Nội
37 Công Ty Bkav Cyber Security Tuyển Chuyên Viên Quản Lý Hồ Sơ Dự Án 15/03/2024 Hà Nội
38 Công Ty Bkav Cyber Security Tuyển Thực Tập Sinh An Toàn Thông Tin 14/03/2024 Hà Nội
39 Tập Đoàn Bkav Tuyển Chuyên Viên Pháp Chế Doanh Nghiệp 11/03/2024 Hà Nội
40 Công Ty Nền Tảng Chuyển Đổi Số Tuyển Chuyên Viên Quản Lý Dự Án 29/02/2024 Hà Nội
41 Tập Đoàn Bkav Tuyển Chuyên Viên Thiết Kế Đồ Họa 23/02/2024 Hà Nội
42 Công Ty Giải Pháp Chuyển Đổi Số Doanh Nghiệp Bkav Tuyển Nhân Viên Hỗ Trợ Kỹ Thuật Qua Tổng Đài 21/02/2024 Hà Nội
43 Công Ty Giải Pháp Chuyển Đổi Số Doanh Nghiệp Bkav Tuyển Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Qua Điện Thoại 30/01/2024 Hà Nội
44 Công Ty Giải Pháp Chuyển Đổi Số Doanh Nghiệp Bkav Tuyển Cộng Tác Viên Chăm Sóc Khách Hàng 30/01/2024 Hà Nội
45 Công ty Giải Pháp Chuyển Đổi Số Doanh Nghiệp Tuyển Nhân Viên Hỗ Trợ Khách Hàng Qua Điện Thoại 30/01/2024 Hà Nội
46 Tập Đoàn Bkav Tuyển Nhân Viên Pháp Chế Doanh Nghiệp 05/12/2023 Hà Nội
47 Công Ty Giải Pháp Chuyển Đổi Số Doanh Nghiệp Nhân Viên Kinh Doanh 24/11/2023 Hà Nội, Hồ Chí Minh
48 Tập Đoàn Bkav Tuyển Thực Tập Sinh Pháp Chế 08/11/2023 Hà Nội
49 Công Ty Bkav SmartHome Global Tuyển Thực Tập Sinh Lập Trình Ứng Dụng Di Động 31/10/2023 Hà Nội
50 Công Ty Mạng Xã Hội Tuyển Thực Tập Sinh Lập Trình Java Spring Boot 28/10/2023 Hà Nội
51 Tập Đoàn Bkav Tuyển Trưởng Phòng Pháp Chế 28/10/2023 Hà Nội
52 Công Ty Bkav AI Tuyển Thực Tập Sinh Lập Trình Nhúng C/C++/Python 15/09/2023 Hà Nội
53 Công Ty BHS Tuyển Nhân Viên Mua Hàng (Nội Địa và Quốc Tế) 15/09/2023 Hà Nội
54 Công Ty Nền Tảng Chuyển Đổi Số Tuyển Nhân Viên Kế Hoạch - Tài Chính 30/08/2023 Hà Nội
55 Công Ty Giải Pháp Chuyển Đổi Số Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh 20/08/2023 Hà Nội, Hồ Chí Minh
56 Công ty Giải Pháp Chuyển Đổi Số Doanh Nghiệp Tuyển Kỹ Thuật Viên Hỗ Trợ Khách Hàng Qua Điện Thoại 20/08/2023 Hà Nội
57 Công Ty Chuyển Đổi Số Việt Nam Tuyển Kỹ Sư Dữ Liệu (Data Engineer) 20/08/2023 Hà Nội
58 Công ty Giải Pháp Chuyển Đổi Số Doanh Nghiệp Bkav Tuyển Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Qua Điện Thoại 20/08/2023 Hà Nội
59 Công Ty Giải Pháp Chuyển Đổi Số Doanh Nghiệp Bkav Tuyển Cộng Tác Viên Telemarketing 20/08/2023 Hà Nội
60 Công Ty BHS Tuyển Nhân Viên Kiểm Thử Phần Mềm Thủ Công (Manual Tester) 09/08/2023 Hà Nội
61 Tập Đoàn Bkav Tuyển 10 Nhân Viên Kế Toán 30/07/2023 Hà Nội
62 Công Ty H2Q Tuyển Thực Tập Sinh Business Analyst 29/07/2023 Hà Nội
63 Công ty BHS Tuyển Thực Tập Sinh Lập Trình Nhúng C/C++/Python 26/07/2023 Hà Nội
64 Công ty BHS Tuyển Kỹ Sư Lập Trình Nhúng C/C++/Python 26/07/2023 Hà Nội
65 [Dừng tuyển dụng] Tập Đoàn Bkav Tuyển Nhân Viên Pháp Chế 22/07/2023 Hà Nội
66 Công Ty Bkav Pro Tuyển Lập Trình Viên Mobile (Flutter/iOS/Android) 18/07/2023 Hà Nội
67 Công Ty Bkav Pro Tuyển Lập Trình Viên Phần Mềm (C/C++) 18/07/2023 Hà Nội
68 [Dừng Nhận Hồ Sơ] Tập Đoàn Bkav Tuyển Thực Tập Sinh Pháp Chế 07/07/2023 Hà Nội
69 [Dừng Nhận Hồ Sơ] Công Ty Bkav SmartHome Global Tuyển Nhân Viên Kỹ Thuật Triển Khai Hệ Thống Nhà Thông Minh 01/07/2023 Hồ Chí Minh
70 Công Ty Chuyển Đổi Số Việt Nam Tuyển Nhân Viên Tư Vấn Giải Pháp 30/06/2023 Hà Nội
71 Công Ty H2Q Tuyển Thực Tập Sinh C#.NET 30/06/2023 Hà Nội
72 Công Ty H2Q Tuyển Thực Tập Sinh React.JS 30/06/2023 Hà Nội
73 [Dừng Nhận Hồ Sơ] Công Ty H2Q Tuyển Thực Tập Sinh Thiết Kế UI/UX 28/06/2023 Hà Nội
74 Công Ty Giải Pháp Chuyển Đổi Số Doanh Nghiệp Bkav Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh 11/06/2023 Hà Nội, Hồ Chí Minh
75 [Dừng Nhận Hồ Sơ] Công Ty BOS Tuyển Thực Tập Sinh Backend (Java, C#) 09/06/2023 Hà Nội
76 [Dừng Nhận Hồ Sơ] Công Ty BOS Tuyển Thực Tập Sinh Business Analyst 09/06/2023 Hà Nội
77 Công Ty Chuyển Đổi Số Việt Nam Tuyển Giám Đốc Dự Án Tỉnh 30/05/2023 Huế, Khánh Hòa, Quảng Bình
78 Công ty Bkav Pro Tuyển Trưởng Ban Pháp Chế 13/05/2023 Hà Nội
79 Công Ty Mạng Xã Hội Tuyển Kế Toán Trưởng 10/05/2023 Hà Nội
80 Công Ty BOS Tuyển Thực Tập Sinh Lập Trình C#, React.JS, UI/UX 10/05/2023 Hà Nội
81 Công Ty Mạng Xã Hội Tuyển Kế Toán Tổng Hợp 10/05/2023 Hà Nội
82 Công ty BHS Tuyển Thực Tập Sinh Lập Trình Nhúng C/C++ 30/04/2023 Hà Nội
83 [Junior/Senior] Lập trình viên Mobile Flutter/iOS/Android 15/04/2023 Hà Nội
84 [Fresher] Lập trình viên Mobile Flutter/iOS/Android 15/04/2023 Hà Nội
85 [Hà Nội] Chuyên viên triển khai dự án Chuyển đổi số - Up to $1,200 01/04/2023 Hà Nội
86 [Hà Nội, Hồ Chí Minh] Nhân viên Kinh doanh dự án Chuyển Đổi Số cho khối Doanh Nghiệp 31/03/2023 Hà Nội, Hồ Chí Minh
87 Giám đốc Dự án tại các tỉnh 31/03/2023 Yên Bái, Hải Phòng, Ninh Bình, Hà Nội, Hồ Chí Minh, Cần Thơ
88 [Fresher] Lập Trình Viên C/C++ 26/03/2023 Hà Nội
89 Công ty Chuyển đổi số tuyển dụng Kế toán trưởng - upto 1400USD 28/02/2023 Hà Nội
90 Công ty Giải pháp chuyển đổi số Doanh nghiệp tuyển dụng Kế toán trưởng 28/02/2023 Hà Nội
91 Công ty TNHH Bkav SmartHome Global tuyển dụng vị trí Kế toán trưởng - upto 1400USD 28/02/2023 Hà Nội
92 Công ty đầu tư và phát triển mạng xã hội tuyển dụng Kế toán trưởng 28/02/2023 Hà Nội
93 Công ty BSI tuyển dụng Kế toán trưởng - upto 1400USD 28/02/2023 Hà Nội
94 Tuyển Giám đốc dự án tỉnh 30/01/2023 Huế - Quảng Ngãi - Quảng Bình - Khánh Hòa - Đắk Nông - Lâm Đồng
95 Tuyển Chuyên viên phát triển thị trường mảng Camera An Ninh 30/01/2023 Hà Nội
96 Tuyển sinh viên thực tập (Intern) Quản trị hệ thống 31/12/2022 Hà Nội
97 Sinh viên thực tập (Intern) Lập trình Java 31/12/2022 Hà Nội
98 Thực tập sinh QC 31/12/2022 Hà Nội
99 Tuyển Thực tập sinh Điều chỉnh chất lượng hình ảnh (Image Quality Tuning) 31/12/2022 Hà Nội
100 Tuyển Intern Phát triển ứng dụng nhúng 30/12/2022 Hà Nội
101 Fresher lập trình Mobile (Flutter/IOS/Adroid) 30/12/2022 Hà Nội
102 Tuyển chuyên viên phân tích dữ liệu (Data Analyst – DA) 30/12/2022 Hà Nội
103  Chuyên viên Tuyển dụng 15/12/2022 Hà Nội
104 Tuyển thực tập sinh (intern) Full-Stack Developer 15/12/2022 Hà Nội
105 Nhân viên kế toán Công nợ 01/12/2022 Hà Nội
106 Tuyển Intern/Fresher lập trình (C#; C++; Java) 30/11/2022 Hà Nội
107 Nhân viên Kinh doanh dự án Chuyển Đổi Số cho khối Doanh Nghiệp. 30/11/2022 Hà Nội
108 Nhân viên phát triển hệ thống 30/11/2022 Hà Nội
109 Intern Java 15/11/2022 Hà Nội
110 Tuyển 20 Nhân viên Chăm sóc Khách hàng qua điện thoại 15/11/2022 Hà Nội
111 Tuyển thực tập sinh (intern) lập trình ứng dụng di động (Android/iOS/Flutter) 15/11/2022 Hà Nội
112 Chuyên viên Phân tích nghiệp vụ dữ liệu (Business Analyst – BA) 15/11/2022 Hà Nội
113 Chuyên viên phát triển kinh doanh B2B, Đại lý (Account Manager) 31/10/2022 Hà Nội
114 Nhân viên ISO 30/10/2022 Hà Nội
115 Internship - Lĩnh vực Nghiên cứu mã độc 30/10/2022 Hà Nội
116 Tuyển Thực tập sinh (Intern)/Fresher Android 30/10/2022 Hà Nội
117 Fresher Java/.Net/ReactJS 20/10/2022 Hà Nội
118 Chuyên viên Hồ sơ thầu dự án 15/10/2022 Hà Nội
119 Sinh viên thực tập An toàn thông tin 15/10/2022 Hà Nội
120 Trưởng phòng kinh doanh - Khách hàng Khối Nhà nước 15/10/2022 Hà Nội
121 Sinh viên thiết kế mạch điện tử 30/09/2022 Hà Nội
122 Chuyên viên nhân sự mảng C&B 30/09/2022 Hà Nội
123 Tuyển TTS Lập trình nhúng (C, C++, Java) 30/09/2022 Hà Nội
124 Account Manager – International Market 30/09/2022 Hà Nội
125 Chuyên viên Kỹ thuật - Hạ tầng văn phòng (HCM) 20/09/2022 Hồ Chí Minh
126 Cộng tác viên Telemarketing làm Parttime/ Fulltime giờ hành chính 31/08/2022 Hà Nội
127 Tuyển Nhân viên Kỹ thuật hỗ trợ khách hàng Bkav qua điện thoại 31/08/2022 Hà Nội
128 Tuyển Chuyên viên Kế hoạch Tài chính dự án 31/08/2022 Hà Nội
129 Sinh viên thực tập – Nghiên cứu phát triển Sản phẩm 31/08/2022 Hà Nội
130 Sinh viên thực tập – Phát triển ứng dụng AI 31/08/2022 Hà Nội
131 Tuyển kỹ sư thiết kế lập trình nhúng 30/08/2022 Hà Nội
132 Kỹ sư bán hàng tư vấn giải pháp nhà thông minh Bkav SmartHome tại HCM 30/08/2022 Hồ Chí Minh
133 Fresher kiểm thử phần mềm (Tester) 30/08/2022 Hà Nội
134 Sinh viên thực tập/Nhân viên học việc Network Infrastructure 30/08/2022 Hà Nội
135 Tuyển chuyên viên Phát Triển Kinh doanh B2B. 15/08/2022 Hà Nội, Hồ Chí Minh.
136 Nhân viên bán hàng qua điện thoại 15/08/2022 Hà Nội
137 Nhân viên kế toán Tổng hợp 01/08/2022 Hà Nội
138 Tuyển Kỹ thuật viên sửa chữa điện tử 31/07/2022 Hà Nội
139 Lập trình viên Java – Upto 1200USD 30/07/2022 Hà Nội
140 Nhân viên kinh doanh dự án - Upto 1500$ 30/07/2022 Hà Nội
141 Tuyển sinh viên thực tập phát triển ứng dụng chữ kí số CA (Certificate Authority) 30/06/2022 Hà Nội
142 Tuyển Sinh viên thực tập Cloud Computing, Devops 30/06/2022 Hà Nội
143 Fresher Thiết kế Đồ họa 30/06/2022 Hà Nội
144 Kỹ sư tích hợp hệ thống (up to 1000$) 30/06/2022 Hà Nội
145 Tuyển ReactJS/ React Native 30/06/2022 Hà Nội
146 Tuyển Chuyên viên tư vấn, triển khai giải pháp 30/06/2022 Hà Nội, Hồ Chí Minh.
147 Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính 15/06/2022 Hà Nội
148 Chuyên viên tài chính lĩnh vực Cryptocurrency/Blockchain 15/06/2022 Hà Nội
149 Chuyên viên Phân tích nghiệp vụ (Business Analyst – BA) - up to 1000USD 30/04/2022 Hà Nội
150 Senior/Teamleader Front-end Developer ~ $1300 - $2000 30/04/2022 Hà Nội
151 Chuyên viên Kinh doanh phần mềm - Hà Nội - Đà Nẵng - HCM 30/04/2022 Hà Nội - Đà Nẵng - Hồ Chí Minh.
152 Bkav tuyển Nhân viên Kỹ thuật Bảo hành Bphone- HCM 30/04/2022 Hồ Chí Minh
153 Tuyển Trợ lý dự án (Project Management Assistant – PMA) 30/04/2022 Hà Nội
154 Tuyển Chuyên viên Kế hoạch Tài chính dự án 30/04/2022 Hà Nội
155 Tuyển 10 Lập trình viên .NET – Mức lương 500$ - 1.000$ 30/04/2022 Hà Nội
156 Chuyên viên kinh doanh mảng Camera – Khu vực miền Bắc 30/04/2022 Hà Nội
157 Lập trình Backend hệ thống IOT - Upto 3000$ 15/04/2022 Hà Nội
158 Tuyển SVTT – Lĩnh vực Virus máy tính, Lập trình Hệ thống 15/04/2022 Hà Nội
159 Chuyên viên Phân tích nghiệp vụ Business Analyst (BA). 31/03/2022 Hà Nội
160 Chuyên viên Kỹ thuật phần mềm 30/03/2022 Hồ Chí Minh
161 Tuyển dụng sinh viên thực tập lập trình ứng dụng di động (Flutter) 30/03/2022 Hà Nội
162 Chuyên viên kỹ Thuật Dự Án - Upto 2000$ 28/02/2022 Hà Nội
163 (Fresher) Lập Trình Viên C/C++ 28/02/2022 Hà Nội
164 (Fresher/Fulltime) Lập trình viên C#, Java, .NET 30/01/2022 Hà Nội
165 Chuyên viên phát triển kinh doanh B2B, Đại lý (Account Manager) ~ Chỉ tuyển nữ 30/01/2022 Hồ Chí Minh
166 Chuyên viên Thiết kế Đồ họa 15/01/2022 Hà Nội
167 Tuyển Lập trình viên Java - Phát triển mảng CA (Certificate Authority) 31/12/2021 Hà Nội
168 Tuyển Sinh viên thực tập mảng C#, Java - Phát triển mảng CA 31/12/2021 Hà Nội
169 Tuyển nhân sự lập trình nhúng (C, C++, Java) 31/12/2021 Hà Nội
170 Tuyển Giám đốc kinh doanh Camera – Khu vực miền Bắc 15/12/2021 Hà Nội
171 Tuyển Kỹ sư Công nghệ thông tin 15/12/2021 Hà Nội
172 Tuyển nhân viên KCS (Kiểm soát chất lượng sản phẩm) 30/11/2021 Hà Nội
173 Tuyển Sinh viên thực tập Hiệu chỉnh hình ảnh 30/11/2021 Hà Nội
174 Senior Front-end Developer ~ $1000 - $1800 30/11/2021 Hà Nội
175 Tuyển sinh viên thực tập thiết kế điện tử, lập trình nhúng 30/11/2021 Hà Nội
176 Sinh viên thực tập lĩnh vực An toàn thông tin 20/11/2021 Hà Nội
177 Tuyển Chuyên viên Quản lý dự án 30/10/2021 Hà Nội
178 Chuyên viên triển khai, quản trị hệ thống mạng 30/10/2021 Hà Nội
179 Tuyển Nhân viên tích hợp và triển khai hệ thống - upto 1000USD 30/10/2021 Hà Nội
180 Tuyển Chuyên viên Pháp chế 30/10/2021 Hà Nội
181 Chuyên viên Phân tích nghiệp vụ Business Analyst (BA) – Lương từ 500 USD đến 800 USD 30/09/2021 Hà Nội
182 Tuyển sinh viên thực tập lập trình (React Native) 30/09/2021 Hà Nội
183 Sinh viên thực tập lập trình sản phẩm An Ninh Mạng 31/08/2021 Hà Nội
184 Giám đốc Kinh doanh mảng Điện thoại di động 15/08/2021 Hà Nội
185 Giám Đốc Kinh Doanh (Khối Khách Hàng Nhà Nước) 15/08/2021 Hà Nội
186 Giám Đốc Kinh Doanh (Khối Khách hàng doanh nghiệp) 15/08/2021 Hà Nội
187 Tuyển chuyên viên Phân tích số liệu (Data Analyst– DA) 15/08/2021 Hà Nội
188 Nhân viên Bán Hàng Tại Bphone Store - Đà Nẵng 31/07/2021 Đà Nẵng
189 Tuyển Chuyên viên, Quản lý kinh doanh mảng Dự án B2G, B2B 31/07/2021 Hà Nội
190 Nhân viên kỹ thuật Văn phòng 31/07/2021 Hà Nội
191 Lập trình viên React Native Senior, từ $1000 - $1500 30/07/2021 Hà Nội
192 Nhân viên kinh doanh dự án CNTT (Lương từ 600 - 1500USD) 30/07/2021 Hà Nội
193 Tuyển Chuyên viên Marketing Học viện An ninh mạng Bkav 30/07/2021 Hà Nội
194 Tuyển Giám đốc dự án tỉnh - Bình Thuận - HCM - Đồng Tháp - Cà Mau 30/07/2021 Bình Thuận - HCM - Đồng Tháp - Cà Mau
195 Chuyên viên phòng triển khai sản xuất 30/07/2021 Hà Nội
196 Tuyển Kỹ sư thiết kế giải pháp CNTT 15/07/2021 Hà Nội
197 Tuyển chuyên viên Trợ lý kế toán 15/07/2021 Hà Nội
198 Chuyên viên quản lý dự án 15/07/2021 Hà Nội
199 Tuyển Giám đốc kinh doanh mảng điện thoại di động và phụ kiện 30/06/2021 Hà Nội
200 Chuyên viên Cao Cấp Kế Hoạch và Phân Tích Tài Chính 30/06/2021 Hà Nội
201 Tuyển dụng chuyên viên vị trí lập trình - Upto 1.200$ 30/06/2021 Hà Nội
202 Chuyên viên phát triển ứng dụng Mobile 30/06/2021 Hà Nội
203 Project Manager (Technical Leader) - Từ 800 - 1500USD 30/06/2021 Hà Nội
204 Tuyển giám đốc dự án tỉnh Thái Bình; Thừa Thiên Huế; Vĩnh Long 30/06/2021 Thái Bình; Thừa Thiên Huế; Vĩnh Long
205 Chuyên viên tư vấn giải pháp An ninh mạng 30/06/2021 Hà Nội
206 Kỹ Sư Devops, Cloud Computing 30/06/2021 Hà Nội
207 Tuyển Chuyên viên phát triển thị trường Châu Á 30/06/2021 Hà Nội
208 Tuyển Cộng tác viên chuyển phát 15/06/2021 Hà Nội, Hồ Chí Minh
209 Tuyển Giám đốc dự án tỉnh - Điện Biên; Bắc Giang; Lạng Sơn 15/06/2021 Điện Biên - Bắc Giang - Lạng Sơn
210 Nhân viên triển khai, lắp đặt thiết bị điện - Hồ Chí Minh 08/06/2021 Hồ Chí Minh
211 Sinh viên thực tập thiết kế điện tử, lập trình nhúng 03/06/2021 Đại học Bách Khoa Hà Nội
212 Tuyển Chuyên viên kiểm soát nội bộ 01/06/2021 Hà Nội
213 Tuyển Chuyên viên, Quản lý kinh doanh mảng Dự án B2G 31/05/2021 Hà Nội
214 Tuyển Nhân viên hỗ trợ kỹ thuật Bphone qua điện thoại 31/05/2021 Hà Nội
215 Tuyển Business Analyst – BA 31/05/2021 Hà Nội
216 Chuyên viên quan hệ công chúng, phát triển cộng đồng 30/05/2021 Hà Nội
217 Tuyển Tư vấn và Chăm sóc học viên Học viện An ninh mạng Bkav 01/05/2021 Hà Nội
218 Tuyển sinh viên thực tập – Lĩnh vực Virus máy tính, Lập trình Hệ thống 30/04/2021 Hà Nội
219 Tuyển Chuyên viên kinh doanh kênh B2B tại Việt Nam 30/04/2021 Hà Nội, Hồ Chí Minh
220 Kiến trúc sư hệ thống (Solution Architect) 30/04/2021 Hà Nội
221 Tuyển Dev ReactJS/ React Native 15/04/2021 Hà Nội
222 Tuyển Trợ lý cho đơn vị AI View 15/04/2021 Hà Nội
223 Chuyên viên Thiết kế Kiểu dáng Công nghiệp (Industrial Design Specialist) Viện Nghiên Cứu & Phát Triển Bkav - Hà Nội 01/04/2021 Hà Nội
224 Quản lý phân tích đầu tư – Investment manager 30/03/2021 Hà Nội
225 Tuyển Quản lý dự án (Up to 1,000$) 30/03/2021 Hà Nội
226 Tuyển Trợ giảng Học viện An ninh mạng Bkav 28/03/2021 Hà Nội
227 Kỹ sư phần cứng RF hardware 15/03/2021 Hà Nội
228 Kỹ sư phần mềm RF hardware 15/03/2021 Hà Nội
229 Tuyển Sinh viên thực tập Thiết kế phần cứng 15/03/2021 Hà Nội
230 Tuyển 10 Lập trình viên .NET (C#, MVC) – Mức lương 500$ - 2.000$ 28/02/2021 Hà Nội
231 Tuyển Quản lý phát triển thị trường camera tại Việt Nam (Up to 1,500$) 15/02/2021 Hà Nội, Hồ Chí Minh
232 Chuyên viên Quản lý dự án thuê outsource 31/01/2021 Hà Nội
233 Kiểm thử phần mềm – Lương từ 450 USD đến 1000 USD 30/01/2021 Hà Nội
234 Chuyên viên Kỹ thuật dự án Công nghệ thông tin 30/01/2021 Hà Nội
235 Tuyển chuyên viên quan hệ đầu tư (Invest Relation) 28/01/2021 Hà Nội
236 Lập trình viên Android ( 400 – 700USD) 28/01/2021 Hà Nội
237 Chuyên viên Bussiness Development 28/01/2021 Hà Nội
238 Tuyển sinh viên thực tập an ninh mạng 21/01/2021 Hà Nội
239 Tuyển sinh viên thực tập Giám sát An ninh mạng 20/01/2021 Hà Nội
240 Tuyển sinh viên thực tập sản phẩm an ninh mạng 20/01/2021 Hà Nội
241 Automation Tester - Upto 1200USD 20/01/2021 Hà Nội
242 Tuyển Chuyên viên Quản lý Dự án 20/01/2021 Hà Nội
243 Chuyên viên Kinh doanh dự án Công nghệ thông tin 20/01/2021 Hà Nội
244 Chuyên viên Phân tích nghiệp vụ (Business Analyst – BA) – Lương từ 550 USD đến 1000 USD 20/01/2021 Hà Nội
245 Chuyên viên phụ trách mảng Đào tạo 15/01/2021 Hà Nội
246 Tuyển Sinh viên thực tập mảng Camera 31/12/2020 Hà Nội
247 Business Analyst (BA) - Upto 1000 USD 31/12/2020 Hà Nội
248 Lập Trình Viên (C#, ASP.NET) – Lương từ 550USD đến 2000 USD 31/12/2020 Hà Nội
249 Chuyên viên phát triển thị trường Quốc tế (Business Development Excecutive) 31/12/2020 Hà Nội
250 Nhân viên triển khai Camera thông minh 31/12/2020 Hà Nội
251 Nhân viên quản lý phát triển đại lý thiết bị điện 30/12/2020 Hà Nội
252 Tuyển Trưởng phòng kinh doanh 03/12/2020 Hà Nội
253 Lập trình viên .Net 30/11/2020 Hà Nội
254 Nhân viên bán hàng tại Bphone Store - HCM 15/11/2020 Hồ Chí Minh
255 Kỹ thuật viên Bảo hành điện thoại tại Bstore 15/11/2020 Hà Nội
256 Tuyển Chuyên viên Thiết kế Cơ khí sản phẩm 15/11/2020 Hà Nội
257 Tuyển Sinh viên thực tập Kiểm soát chất lượng sản phẩm điện tử 30/10/2020 Hà Nội
258 Chuyên viên Kiểm soát chất lượng sản phẩm điện tử. 30/10/2020 Hà Nội
259 Team Leader ReactJS ~ $1800 15/10/2020 Hà Nội
260 Nhân viên Thủ kho tại Bphone Store 15/10/2020 Hà Nội
261 Tuyển SVTT lập trình nhúng (Camera, SmartPhone) 15/10/2020 Hà Nội
262 Tuyển chuyên viên Supply Chain 15/10/2020 Hà Nội
263 Quản lý phụ trách kỹ thuật trang thiết bị y tế 30/09/2020 Hà Nội
264 Điều hành chuyển phát 10/09/2020 Hồ Chí Minh
265 Nhân viên Triển khai Dự án Phần mềm 05/09/2020 Hà Nội
266 Tuyển Quản lý và Nhân viên phát triển mảng Thương mại điện tử – Up to 1000$. 05/09/2020 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng
267 Tuyển Quản lý phát triển thị trường mảng điện thoại di động và phụ kiện – Up to 1500$. 31/08/2020 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng
268 Tuyển Quản lý phát triển thị trường thiết bị điện và nhà thông minh – Up to 1.500$. 30/08/2020 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng
269 Tuyển Quản lý và Nhân viên Kế hoạch Tài chính – Up to 1.500$. 30/08/2020 Hà Nội
270 Tuyển Sinh viên thực tập (Lĩnh vực Thiết kế Điện tử, Lập trình nhúng) 30/08/2020 Hà Nội
271 Developer .NET (C#, MVC, ASPX) 30/08/2020 Hà Nội
272 Tuyển Chuyên viên phát triển cộng đồng An ninh mạng WhiteHat.vn 25/08/2020 Hà Nội
273 Developer ReactJS – Lương đến 1500 USD 15/08/2020 Hà Nội
274 Tuyển Sinh viên thực tập (Lĩnh vực An toàn thông tin) 31/07/2020 Hà Nội
275 Tuyển Sinh viên thực tập (Lĩnh vực Lập trình Web) 31/07/2020 Hà Nội
276 Business Analyst (BA) lĩnh vực CNTT – Lương từ 550 USD đến 1000 USD 31/07/2020 Hà Nội
277 Bkav tuyển dụng Chuyên viên Thiết kế đồ họa 31/07/2020 Hà Nội
278 Nhân viên kinh doanh phần mềm 31/07/2020 Hà Nội, Hồ Chí Minh
279 Trưởng nhóm bán hàng qua mạng 31/07/2020 Hà Nội
280 Nhân viên kinh doanh dự án SmartHome 31/07/2020 Hà Nội, Hồ Chí Minh
281 Tuyển Sinh viên thực tập Trí tuệ nhân tạo 30/07/2020 Hà Nội
282 Tuyển Sinh viên thực tập (Lĩnh vực Công nghệ thông tin) 30/07/2020 Hà Nội
283 Tuyển 20 Nhân viên hỗ trợ Kỹ thuật phần mềm 15/07/2020 Hà Nội, Hồ Chí Minh.
284 Tư vấn viên thời vụ 15/06/2020 Hà Nội
285 Tuyển Chuyên viên Quản trị hệ thống mạng 15/06/2020 Hà Nội
286 Tuyển BA (Business Analyst) cho lĩnh vực Y Tế (up to 1,500$) 30/05/2020 Hà Nội
287 Tuyển sinh viên thực tập – Lập trình ứng dụng di động 20/05/2020 Hà Nội
288 Chuyên viên mua bán hàng hóa 15/05/2020 Hà Nội
289 Chuyên viên hỗ trợ vận hành, giám sát hệ thống 10/05/2020 Hà Nội
290 Nhân viên tư vấn Bphone (thời vụ) 30/04/2020 Toàn quốc
291 Tuyển Chuyên viên Kiểm soát và Cải tiến chất lượng 30/04/2020 Hà Nội
292 Chuyên viên Quản lý dự án phần mềm 30/04/2020 Hà Nội
293 Tuyển Quản lý dịch vụ Cloud (500$ up to 1000$) 30/04/2020 Hà Nội
294 Tuyển Chuyên viên Quản lý dự án Công nghệ thông tin (Lương 500 USD upto 1000 USD) 30/04/2020 Hà Nội
295 Tuyển Nhân viên Kỹ thuật Hỗ trợ Khách hàng Bkav qua điện thoại – Thời vụ. 30/04/2020 Hà Nội
296 Tuyển 10 Nhân viên Văn thư, Lưu trữ 30/04/2020 Hà Nội
297 Tuyển 100 Nhân viên hỗ trợ Kỹ thuật phần mềm 26/04/2020 Hà Giang, Thừa Thiên Huế, Gia Lai, Khánh Hòa, Vĩnh Long, Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh.
298 Chuyên viên mua bán hàng hóa. 15/04/2020 Hà Nội
299 Tuyển nhân viên Tài chính 29/02/2020 Hà Nội
300 Tuyển Lập trình viên. 29/02/2020 Hà Nội
301 Nhân viên dự án Công nghệ Thông tin 29/02/2020 Hà Nội
302 Tuyển sinh viên thực tập (Lĩnh vực lập trình nhúng, phát triển hệ điều hành cho SmartPhone, IoT) 29/02/2020 Hà Nội
303 25 Nhân viên xử lý dữ liệu Phần mềm 29/02/2020 Hà Nội
304 Designer (Thiết kế UI/UX) 05/02/2020 Hà Nội
305 Chuyên viên Test phần mềm (Tester) 20/01/2020 Hà Nội
306 Bkav SmartHome tuyển Chuyên viên thiết kế Cơ khí 15/01/2020 Hà Nội
307 Nhân viên cập nhật dữ liệu – Thời vụ (Làm tối) 10/01/2020 Hà Nội
308 Nhân viên bán hàng tại Bphone Store 30/12/2019 Hải Phòng, Ninh Bình, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Cần Thơ
309 Tuyển nhân viên hỗ trợ Khách hàng Bkav qua điện thoại 30/12/2019 Hà Nội
310 Tuyển Chuyên viên Quản trị hệ thống phần mềm 30/12/2019 Hà Nội
311 Tuyển Lập trình viên/ Developer 25/12/2019 Hà Nội
312 Giám sát kinh doanh - ASM 20/12/2019 Hải Phòng, Nghệ An, Đà Nẵng, Cần Thơ, TP. HCM
313 Chuyên viên Phân tích nghiệp vụ (Business Analyst – BA) 15/12/2019 Hà Nội
314 Tuyển Chuyên viên R&D Cao tần 15/12/2019 Hà Nội
315 Tuyển Chuyên viên Triển khai Sản phẩm, Dịch vụ An ninh mạng 15/12/2019 Hà Nội
316 Tuyển Chuyên viên Thiết kế đồ họa 15/12/2019 Hà Nội
317 Tuyển 5 Nhân viên hỗ trợ kỹ thuật phần mềm 15/12/2019 Móng Cái, Quảng Ninh
318 Tuyển 100 Nhân viên hỗ trợ Kỹ thuật phần mềm 30/11/2019 Hà Nội, TP. HCM, Đà Nẵng
319 Tuyển 10 Kế toán viên. 30/11/2019 Hà Nội
320 Tuyển Lập trình viên AI/Machine Learning 30/10/2019 Hà Nội
321 Tuyển 100 Nhân viên hỗ trợ Kỹ thuật phần mềm 29/10/2019 TP.Hồ Chí Minh
322 Tuyển Sinh viên thực tập Trí tuệ nhân tạo 2 22/10/2019 TP.Hồ Chí Minh