Do your best, the rest will come !
STT Vị trí tuyển dụng Hạn nộp hồ sơ Địa điểm làm việc
01 New Công Ty Bkav AI Tuyển Thực Tập Sinh Nghiên Cứu Phát Triển Công Nghệ AI 30/08/2024 Hà Nội
02 New Công Ty Bkav Cyber Security Tuyển Thực Tập Sinh Lập Trình, Phát Triển Và Vận Hành An Ninh Mạng 30/08/2024 Hà Nội
03 New Tập Đoàn Bkav Tuyển Thực Tập Sinh Nghiên Cứu Trí Tuệ Nhân Tạo 30/08/2024 Hà Nội
04 New Tập Đoàn Bkav Tuyển Thực Tập Sinh Phát Triển Và Vận Hành Hệ Thống Mạng 30/08/2024 Hà Nội
05 New Công Ty Chuyển Đổi Số Doanh Nghiệp Tuyển Thực Tập Sinh Front-end (ReactJs, ReactNative) 15/08/2024 Hà Nội
06 New Công Ty BHS Tuyển Kế Toán Tổng Hợp 08/08/2024 Hà Nội
07 New Công Ty BHS Tuyển Kế Toán Sản Xuất - Thuế 03/08/2024 Hà Nội
08 New Công Ty Nền Tảng Chuyển Đổi Số Tuyển Thực Tập Sinh Lập Trình C#.NET 01/08/2024 Hà Nội
09 New Công Ty Giải Pháp Chuyển Đổi Số Doanh Nghiệp Bkav Tuyển Cộng Tác Viên Telesale 30/07/2024 Hà Nội
10 New Công Ty Giải Pháp Chuyển Đổi Số Doanh Nghiệp Bkav Tuyển Nhân Viên Telesale 30/07/2024 Hà Nội
11 Công Ty BHS Tuyển Nhân Viên Mua Hàng 19/07/2024 Hà Nội
12 Công Ty BHS Tuyển Thực Tập Sinh Thiết Kế Điện Tử 19/07/2024 Hà Nội
13 Công Ty BHS Tuyển Thực Tập Sinh Thiết Kế Cơ Khí Sản Phẩm 19/07/2024 Hà Nội
14 Công Ty BHS Tuyển Thực Tập Sinh Kinh Doanh 15/07/2024 Hà Nội
15 Tập Đoàn Bkav Tuyển Thực Tập Sinh Nhân Sự 07/07/2024 Hà Nội
16 Tập Đoàn Bkav Tuyển Thực Tập Sinh Quản Trị Doanh Nghiệp 07/07/2024 Hà Nội
17 Công Ty Nền Tảng Chuyển Đổi Số Tuyển Lập Trình Viên React Native 27/06/2024 Hà Nội
18 Công Ty BHS Tuyển Nhân Viên Thiết Kế Cơ Khí Sản Phẩm 27/06/2024 Hà Nội
19 Công Ty Bkav Cyber Security Tuyển Thực Tập Sinh Lập Trình/An Ninh Mạng 25/05/2024 Hà Nội
20 Công Ty Giải Pháp Chuyển Đổi Số Doanh Nghiệp Bkav Tuyển Cộng Tác Viên Telesale 24/05/2024 Hà Nội
21 Công Ty Giải Pháp Chuyển Đổi Số Doanh Nghiệp Bkav Tuyển Nhân Viên Telesale 24/05/2024 Hà Nội
22 Công Ty Chuyển Đổi Số Doanh Nghiệp Tuyển Thực Tập Sinh Front-end (ReactJs, ReactNative) 23/05/2024 Hà Nội
23 Tập Đoàn Bkav Tuyển Thực Tập Sinh DevOPS, AI, Cloud Computing 20/05/2024 Hà Nội
24 Công Ty Phần Mềm Diệt Virus Bkav Pro Tuyển Chuyên Viên Lập Trình Mobile (Flutter/IOS/Android) 20/05/2024 Hà Nội
25 Tập Đoàn Bkav Tuyển Kế Toán Thuế 15/05/2024 Hà Nội
26 Tập Đoàn Bkav Tuyển Kế Toán Công Nợ 15/05/2024 Hà Nội
27 Tập Đoàn Bkav Tuyển Kế Toán Kho 15/05/2024 Hà Nội
28 Tập Đoàn Bkav Tuyển Kế Toán Thanh Toán 15/05/2024 Hà Nội
29 Công Ty Bkav AI Tuyển Thực Tập Sinh Logistics và Quản Lý Sản Xuất 15/05/2024 Hà Nội
30 Công Ty BHS Tuyển Thực Tập Sinh Thiết Kế Cơ Khí Sản Phẩm 15/05/2024 Hà Nội
31 Công Ty BHS Tuyển Thực Tập Sinh Thiết Kế Điện Tử, Lập Trình Nhúng 15/05/2024 Hà Nội
32 Công Ty Nền Tảng Chuyển Đổi Số Tuyển Kỹ Sư Dữ Liệu 15/05/2024 Hà Nội
33 Công Ty Chuyển Đổi Số Doanh Nghiệp Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh Phần Mềm 14/04/2024 Hà Nội
34 Tâp Đoàn Bkav Tuyển Chuyên Viên Triển Khai Vận Hành 10/04/2024 Hà Nội
35 Công Ty Nền Tảng Chuyển Đổi Số Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh Dự Án 30/03/2024 Hà Nội
36 Công Ty Phần Mềm Diệt Virus Bkav Tuyển Thực Tập Sinh 28/03/2024 Hà Nội
37 Công Ty Bkav Cyber Security Tuyển Chuyên Viên Quan Hệ Công Chúng 22/03/2024 Hà Nội
38 Công Ty Bkav AI Tuyển Thực Tập Sinh Nghiên Cứu Phát Triển Công Nghệ AI 20/03/2024 Hà Nội
39 Công Ty Bkav AI Tuyển Thực Tập Sinh Nghiên Cứu Phát Triển Phần Cứng 20/03/2024 Hà Nội
40 Công Ty Bkav AI Tuyển Thực Tập Sinh Lập Trình Nhúng C/C++/Python 20/03/2024 Hà Nội
41 Công Ty Bkav AI Tuyển Thực Tập Sinh C/C++ Cho Hệ Thống Quản Lý Video 20/03/2024 Hà Nội
42 Công Ty Bkav AI Tuyển Thực Tập Sinh Phát Triển Ứng Dụng Trên Thiết Bị Di Động 20/03/2024 Hà Nội
43 Công Ty Bkav AI Tuyển Thực Tập Sinh Lập Trình Backend 20/03/2024 Hà Nội
44 Công Ty Bkav AI Tuyển Quản Lý Dự Án 20/03/2024 Hà Nội
45 Công Ty Bkav AI Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh 20/03/2024 Hà Nội
46 Công Ty Bkav Cyber Security Tuyển Chuyên Viên Quản Lý Hồ Sơ Dự Án 15/03/2024 Hà Nội
47 Công Ty Bkav Cyber Security Tuyển Thực Tập Sinh An Toàn Thông Tin 14/03/2024 Hà Nội
48 Tập Đoàn Bkav Tuyển Chuyên Viên Pháp Chế Doanh Nghiệp 11/03/2024 Hà Nội
49 Công Ty Nền Tảng Chuyển Đổi Số Tuyển Chuyên Viên Quản Lý Dự Án 29/02/2024 Hà Nội
50 Tập Đoàn Bkav Tuyển Chuyên Viên Thiết Kế Đồ Họa 23/02/2024 Hà Nội
51 Công Ty Giải Pháp Chuyển Đổi Số Doanh Nghiệp Bkav Tuyển Nhân Viên Hỗ Trợ Kỹ Thuật Qua Tổng Đài 21/02/2024 Hà Nội
52 Công Ty Giải Pháp Chuyển Đổi Số Doanh Nghiệp Bkav Tuyển Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Qua Điện Thoại 30/01/2024 Hà Nội
53 Công Ty Giải Pháp Chuyển Đổi Số Doanh Nghiệp Bkav Tuyển Cộng Tác Viên Chăm Sóc Khách Hàng 30/01/2024 Hà Nội
54 Công ty Giải Pháp Chuyển Đổi Số Doanh Nghiệp Tuyển Nhân Viên Hỗ Trợ Khách Hàng Qua Điện Thoại 30/01/2024 Hà Nội
55 Tập Đoàn Bkav Tuyển Nhân Viên Pháp Chế Doanh Nghiệp 05/12/2023 Hà Nội
56 Công Ty Giải Pháp Chuyển Đổi Số Doanh Nghiệp Nhân Viên Kinh Doanh 24/11/2023 Hà Nội, Hồ Chí Minh
57 Tập Đoàn Bkav Tuyển Thực Tập Sinh Pháp Chế 08/11/2023 Hà Nội
58 Công Ty Bkav SmartHome Global Tuyển Thực Tập Sinh Lập Trình Ứng Dụng Di Động 31/10/2023 Hà Nội
59 Công Ty Mạng Xã Hội Tuyển Thực Tập Sinh Lập Trình Java Spring Boot 28/10/2023 Hà Nội
60 Tập Đoàn Bkav Tuyển Trưởng Phòng Pháp Chế 28/10/2023 Hà Nội
61 Công Ty Bkav AI Tuyển Thực Tập Sinh Lập Trình Nhúng C/C++/Python 15/09/2023 Hà Nội
62 Công Ty BHS Tuyển Nhân Viên Mua Hàng (Nội Địa và Quốc Tế) 15/09/2023 Hà Nội
63 Công Ty Nền Tảng Chuyển Đổi Số Tuyển Nhân Viên Kế Hoạch - Tài Chính 30/08/2023 Hà Nội
64 Công Ty Giải Pháp Chuyển Đổi Số Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh 20/08/2023 Hà Nội, Hồ Chí Minh
65 Công ty Giải Pháp Chuyển Đổi Số Doanh Nghiệp Tuyển Kỹ Thuật Viên Hỗ Trợ Khách Hàng Qua Điện Thoại 20/08/2023 Hà Nội
66 Công Ty Chuyển Đổi Số Việt Nam Tuyển Kỹ Sư Dữ Liệu (Data Engineer) 20/08/2023 Hà Nội
67 Công ty Giải Pháp Chuyển Đổi Số Doanh Nghiệp Bkav Tuyển Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Qua Điện Thoại 20/08/2023 Hà Nội
68 Công Ty Giải Pháp Chuyển Đổi Số Doanh Nghiệp Bkav Tuyển Cộng Tác Viên Telemarketing 20/08/2023 Hà Nội
69 Công Ty BHS Tuyển Nhân Viên Kiểm Thử Phần Mềm Thủ Công (Manual Tester) 09/08/2023 Hà Nội
70 Tập Đoàn Bkav Tuyển 10 Nhân Viên Kế Toán 30/07/2023 Hà Nội
71 Công Ty H2Q Tuyển Thực Tập Sinh Business Analyst 29/07/2023 Hà Nội
72 Công ty BHS Tuyển Thực Tập Sinh Lập Trình Nhúng C/C++/Python 26/07/2023 Hà Nội
73 Công ty BHS Tuyển Kỹ Sư Lập Trình Nhúng C/C++/Python 26/07/2023 Hà Nội
74 [Dừng tuyển dụng] Tập Đoàn Bkav Tuyển Nhân Viên Pháp Chế 22/07/2023 Hà Nội
75 Công Ty Bkav Pro Tuyển Lập Trình Viên Mobile (Flutter/iOS/Android) 18/07/2023 Hà Nội
76 Công Ty Bkav Pro Tuyển Lập Trình Viên Phần Mềm (C/C++) 18/07/2023 Hà Nội
77 [Dừng Nhận Hồ Sơ] Tập Đoàn Bkav Tuyển Thực Tập Sinh Pháp Chế 07/07/2023 Hà Nội
78 [Dừng Nhận Hồ Sơ] Công Ty Bkav SmartHome Global Tuyển Nhân Viên Kỹ Thuật Triển Khai Hệ Thống Nhà Thông Minh 01/07/2023 Hồ Chí Minh
79 Công Ty Chuyển Đổi Số Việt Nam Tuyển Nhân Viên Tư Vấn Giải Pháp 30/06/2023 Hà Nội
80 Công Ty H2Q Tuyển Thực Tập Sinh C#.NET 30/06/2023 Hà Nội
81 Công Ty H2Q Tuyển Thực Tập Sinh React.JS 30/06/2023 Hà Nội
82 [Dừng Nhận Hồ Sơ] Công Ty H2Q Tuyển Thực Tập Sinh Thiết Kế UI/UX 28/06/2023 Hà Nội
83 Công Ty Giải Pháp Chuyển Đổi Số Doanh Nghiệp Bkav Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh 11/06/2023 Hà Nội, Hồ Chí Minh
84 [Dừng Nhận Hồ Sơ] Công Ty BOS Tuyển Thực Tập Sinh Backend (Java, C#) 09/06/2023 Hà Nội
85 [Dừng Nhận Hồ Sơ] Công Ty BOS Tuyển Thực Tập Sinh Business Analyst 09/06/2023 Hà Nội
86 Công Ty Chuyển Đổi Số Việt Nam Tuyển Giám Đốc Dự Án Tỉnh 30/05/2023 Huế, Khánh Hòa, Quảng Bình
87 Công ty Bkav Pro Tuyển Trưởng Ban Pháp Chế 13/05/2023 Hà Nội
88 Công Ty Mạng Xã Hội Tuyển Kế Toán Trưởng 10/05/2023 Hà Nội
89 Công Ty BOS Tuyển Thực Tập Sinh Lập Trình C#, React.JS, UI/UX 10/05/2023 Hà Nội
90 Công Ty Mạng Xã Hội Tuyển Kế Toán Tổng Hợp 10/05/2023 Hà Nội
91 Công ty BHS Tuyển Thực Tập Sinh Lập Trình Nhúng C/C++ 30/04/2023 Hà Nội
92 [Junior/Senior] Lập trình viên Mobile Flutter/iOS/Android 15/04/2023 Hà Nội
93 [Fresher] Lập trình viên Mobile Flutter/iOS/Android 15/04/2023 Hà Nội
94 [Hà Nội] Chuyên viên triển khai dự án Chuyển đổi số - Up to $1,200 01/04/2023 Hà Nội
95 [Hà Nội, Hồ Chí Minh] Nhân viên Kinh doanh dự án Chuyển Đổi Số cho khối Doanh Nghiệp 31/03/2023 Hà Nội, Hồ Chí Minh
96 Giám đốc Dự án tại các tỉnh 31/03/2023 Yên Bái, Hải Phòng, Ninh Bình, Hà Nội, Hồ Chí Minh, Cần Thơ
97 [Fresher] Lập Trình Viên C/C++ 26/03/2023 Hà Nội
98 Công ty Chuyển đổi số tuyển dụng Kế toán trưởng - upto 1400USD 28/02/2023 Hà Nội
99 Công ty Giải pháp chuyển đổi số Doanh nghiệp tuyển dụng Kế toán trưởng 28/02/2023 Hà Nội
100 Công ty TNHH Bkav SmartHome Global tuyển dụng vị trí Kế toán trưởng - upto 1400USD 28/02/2023 Hà Nội
101 Công ty đầu tư và phát triển mạng xã hội tuyển dụng Kế toán trưởng 28/02/2023 Hà Nội
102 Công ty BSI tuyển dụng Kế toán trưởng - upto 1400USD 28/02/2023 Hà Nội
103 Tuyển Giám đốc dự án tỉnh 30/01/2023 Huế - Quảng Ngãi - Quảng Bình - Khánh Hòa - Đắk Nông - Lâm Đồng
104 Tuyển Chuyên viên phát triển thị trường mảng Camera An Ninh 30/01/2023 Hà Nội
105 Tuyển sinh viên thực tập (Intern) Quản trị hệ thống 31/12/2022 Hà Nội
106 Sinh viên thực tập (Intern) Lập trình Java 31/12/2022 Hà Nội
107 Thực tập sinh QC 31/12/2022 Hà Nội
108 Tuyển Thực tập sinh Điều chỉnh chất lượng hình ảnh (Image Quality Tuning) 31/12/2022 Hà Nội
109 Tuyển Intern Phát triển ứng dụng nhúng 30/12/2022 Hà Nội
110 Fresher lập trình Mobile (Flutter/IOS/Adroid) 30/12/2022 Hà Nội
111 Tuyển chuyên viên phân tích dữ liệu (Data Analyst – DA) 30/12/2022 Hà Nội
112  Chuyên viên Tuyển dụng 15/12/2022 Hà Nội
113 Tuyển thực tập sinh (intern) Full-Stack Developer 15/12/2022 Hà Nội
114 Nhân viên kế toán Công nợ 01/12/2022 Hà Nội
115 Tuyển Intern/Fresher lập trình (C#; C++; Java) 30/11/2022 Hà Nội
116 Nhân viên Kinh doanh dự án Chuyển Đổi Số cho khối Doanh Nghiệp. 30/11/2022 Hà Nội
117 Nhân viên phát triển hệ thống 30/11/2022 Hà Nội
118 Intern Java 15/11/2022 Hà Nội
119 Tuyển 20 Nhân viên Chăm sóc Khách hàng qua điện thoại 15/11/2022 Hà Nội
120 Tuyển thực tập sinh (intern) lập trình ứng dụng di động (Android/iOS/Flutter) 15/11/2022 Hà Nội
121 Chuyên viên Phân tích nghiệp vụ dữ liệu (Business Analyst – BA) 15/11/2022 Hà Nội
122 Chuyên viên phát triển kinh doanh B2B, Đại lý (Account Manager) 31/10/2022 Hà Nội
123 Nhân viên ISO 30/10/2022 Hà Nội
124 Internship - Lĩnh vực Nghiên cứu mã độc 30/10/2022 Hà Nội
125 Tuyển Thực tập sinh (Intern)/Fresher Android 30/10/2022 Hà Nội
126 Fresher Java/.Net/ReactJS 20/10/2022 Hà Nội
127 Chuyên viên Hồ sơ thầu dự án 15/10/2022 Hà Nội
128 Sinh viên thực tập An toàn thông tin 15/10/2022 Hà Nội
129 Trưởng phòng kinh doanh - Khách hàng Khối Nhà nước 15/10/2022 Hà Nội
130 Sinh viên thiết kế mạch điện tử 30/09/2022 Hà Nội
131 Chuyên viên nhân sự mảng C&B 30/09/2022 Hà Nội
132 Tuyển TTS Lập trình nhúng (C, C++, Java) 30/09/2022 Hà Nội
133 Account Manager – International Market 30/09/2022 Hà Nội
134 Chuyên viên Kỹ thuật - Hạ tầng văn phòng (HCM) 20/09/2022 Hồ Chí Minh
135 Cộng tác viên Telemarketing làm Parttime/ Fulltime giờ hành chính 31/08/2022 Hà Nội
136 Tuyển Nhân viên Kỹ thuật hỗ trợ khách hàng Bkav qua điện thoại 31/08/2022 Hà Nội
137 Tuyển Chuyên viên Kế hoạch Tài chính dự án 31/08/2022 Hà Nội
138 Sinh viên thực tập – Nghiên cứu phát triển Sản phẩm 31/08/2022 Hà Nội
139 Sinh viên thực tập – Phát triển ứng dụng AI 31/08/2022 Hà Nội
140 Tuyển kỹ sư thiết kế lập trình nhúng 30/08/2022 Hà Nội
141 Kỹ sư bán hàng tư vấn giải pháp nhà thông minh Bkav SmartHome tại HCM 30/08/2022 Hồ Chí Minh
142 Fresher kiểm thử phần mềm (Tester) 30/08/2022 Hà Nội
143 Sinh viên thực tập/Nhân viên học việc Network Infrastructure 30/08/2022 Hà Nội
144 Tuyển chuyên viên Phát Triển Kinh doanh B2B. 15/08/2022 Hà Nội, Hồ Chí Minh.
145 Nhân viên bán hàng qua điện thoại 15/08/2022 Hà Nội
146 Nhân viên kế toán Tổng hợp 01/08/2022 Hà Nội
147 Tuyển Kỹ thuật viên sửa chữa điện tử 31/07/2022 Hà Nội
148 Lập trình viên Java – Upto 1200USD 30/07/2022 Hà Nội
149 Nhân viên kinh doanh dự án - Upto 1500$ 30/07/2022 Hà Nội
150 Tuyển sinh viên thực tập phát triển ứng dụng chữ kí số CA (Certificate Authority) 30/06/2022 Hà Nội
151 Tuyển Sinh viên thực tập Cloud Computing, Devops 30/06/2022 Hà Nội
152 Fresher Thiết kế Đồ họa 30/06/2022 Hà Nội
153 Kỹ sư tích hợp hệ thống (up to 1000$) 30/06/2022 Hà Nội
154 Tuyển ReactJS/ React Native 30/06/2022 Hà Nội
155 Tuyển Chuyên viên tư vấn, triển khai giải pháp 30/06/2022 Hà Nội, Hồ Chí Minh.
156 Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính 15/06/2022 Hà Nội
157 Chuyên viên tài chính lĩnh vực Cryptocurrency/Blockchain 15/06/2022 Hà Nội
158 Chuyên viên Phân tích nghiệp vụ (Business Analyst – BA) - up to 1000USD 30/04/2022 Hà Nội
159 Senior/Teamleader Front-end Developer ~ $1300 - $2000 30/04/2022 Hà Nội
160 Chuyên viên Kinh doanh phần mềm - Hà Nội - Đà Nẵng - HCM 30/04/2022 Hà Nội - Đà Nẵng - Hồ Chí Minh.
161 Bkav tuyển Nhân viên Kỹ thuật Bảo hành Bphone- HCM 30/04/2022 Hồ Chí Minh
162 Tuyển Trợ lý dự án (Project Management Assistant – PMA) 30/04/2022 Hà Nội
163 Tuyển Chuyên viên Kế hoạch Tài chính dự án 30/04/2022 Hà Nội
164 Tuyển 10 Lập trình viên .NET – Mức lương 500$ - 1.000$ 30/04/2022 Hà Nội
165 Chuyên viên kinh doanh mảng Camera – Khu vực miền Bắc 30/04/2022 Hà Nội
166 Lập trình Backend hệ thống IOT - Upto 3000$ 15/04/2022 Hà Nội
167 Tuyển SVTT – Lĩnh vực Virus máy tính, Lập trình Hệ thống 15/04/2022 Hà Nội
168 Chuyên viên Phân tích nghiệp vụ Business Analyst (BA). 31/03/2022 Hà Nội
169 Chuyên viên Kỹ thuật phần mềm 30/03/2022 Hồ Chí Minh
170 Tuyển dụng sinh viên thực tập lập trình ứng dụng di động (Flutter) 30/03/2022 Hà Nội
171 Chuyên viên kỹ Thuật Dự Án - Upto 2000$ 28/02/2022 Hà Nội
172 (Fresher) Lập Trình Viên C/C++ 28/02/2022 Hà Nội
173 (Fresher/Fulltime) Lập trình viên C#, Java, .NET 30/01/2022 Hà Nội
174 Chuyên viên phát triển kinh doanh B2B, Đại lý (Account Manager) ~ Chỉ tuyển nữ 30/01/2022 Hồ Chí Minh
175 Chuyên viên Thiết kế Đồ họa 15/01/2022 Hà Nội
176 Tuyển Lập trình viên Java - Phát triển mảng CA (Certificate Authority) 31/12/2021 Hà Nội
177 Tuyển Sinh viên thực tập mảng C#, Java - Phát triển mảng CA 31/12/2021 Hà Nội
178 Tuyển nhân sự lập trình nhúng (C, C++, Java) 31/12/2021 Hà Nội
179 Tuyển Giám đốc kinh doanh Camera – Khu vực miền Bắc 15/12/2021 Hà Nội
180 Tuyển Kỹ sư Công nghệ thông tin 15/12/2021 Hà Nội
181 Tuyển nhân viên KCS (Kiểm soát chất lượng sản phẩm) 30/11/2021 Hà Nội
182 Tuyển Sinh viên thực tập Hiệu chỉnh hình ảnh 30/11/2021 Hà Nội
183 Senior Front-end Developer ~ $1000 - $1800 30/11/2021 Hà Nội
184 Tuyển sinh viên thực tập thiết kế điện tử, lập trình nhúng 30/11/2021 Hà Nội
185 Sinh viên thực tập lĩnh vực An toàn thông tin 20/11/2021 Hà Nội
186 Tuyển Chuyên viên Quản lý dự án 30/10/2021 Hà Nội
187 Chuyên viên triển khai, quản trị hệ thống mạng 30/10/2021 Hà Nội
188 Tuyển Nhân viên tích hợp và triển khai hệ thống - upto 1000USD 30/10/2021 Hà Nội
189 Tuyển Chuyên viên Pháp chế 30/10/2021 Hà Nội
190 Chuyên viên Phân tích nghiệp vụ Business Analyst (BA) – Lương từ 500 USD đến 800 USD 30/09/2021 Hà Nội
191 Tuyển sinh viên thực tập lập trình (React Native) 30/09/2021 Hà Nội
192 Sinh viên thực tập lập trình sản phẩm An Ninh Mạng 31/08/2021 Hà Nội
193 Giám đốc Kinh doanh mảng Điện thoại di động 15/08/2021 Hà Nội
194 Giám Đốc Kinh Doanh (Khối Khách Hàng Nhà Nước) 15/08/2021 Hà Nội
195 Giám Đốc Kinh Doanh (Khối Khách hàng doanh nghiệp) 15/08/2021 Hà Nội
196 Tuyển chuyên viên Phân tích số liệu (Data Analyst– DA) 15/08/2021 Hà Nội
197 Nhân viên Bán Hàng Tại Bphone Store - Đà Nẵng 31/07/2021 Đà Nẵng
198 Tuyển Chuyên viên, Quản lý kinh doanh mảng Dự án B2G, B2B 31/07/2021 Hà Nội
199 Nhân viên kỹ thuật Văn phòng 31/07/2021 Hà Nội
200 Lập trình viên React Native Senior, từ $1000 - $1500 30/07/2021 Hà Nội
201 Nhân viên kinh doanh dự án CNTT (Lương từ 600 - 1500USD) 30/07/2021 Hà Nội
202 Tuyển Chuyên viên Marketing Học viện An ninh mạng Bkav 30/07/2021 Hà Nội
203 Tuyển Giám đốc dự án tỉnh - Bình Thuận - HCM - Đồng Tháp - Cà Mau 30/07/2021 Bình Thuận - HCM - Đồng Tháp - Cà Mau
204 Chuyên viên phòng triển khai sản xuất 30/07/2021 Hà Nội
205 Tuyển Kỹ sư thiết kế giải pháp CNTT 15/07/2021 Hà Nội
206 Tuyển chuyên viên Trợ lý kế toán 15/07/2021 Hà Nội
207 Chuyên viên quản lý dự án 15/07/2021 Hà Nội
208 Tuyển Giám đốc kinh doanh mảng điện thoại di động và phụ kiện 30/06/2021 Hà Nội
209 Chuyên viên Cao Cấp Kế Hoạch và Phân Tích Tài Chính 30/06/2021 Hà Nội
210 Tuyển dụng chuyên viên vị trí lập trình - Upto 1.200$ 30/06/2021 Hà Nội
211 Chuyên viên phát triển ứng dụng Mobile 30/06/2021 Hà Nội
212 Project Manager (Technical Leader) - Từ 800 - 1500USD 30/06/2021 Hà Nội
213 Tuyển giám đốc dự án tỉnh Thái Bình; Thừa Thiên Huế; Vĩnh Long 30/06/2021 Thái Bình; Thừa Thiên Huế; Vĩnh Long
214 Chuyên viên tư vấn giải pháp An ninh mạng 30/06/2021 Hà Nội
215 Kỹ Sư Devops, Cloud Computing 30/06/2021 Hà Nội
216 Tuyển Chuyên viên phát triển thị trường Châu Á 30/06/2021 Hà Nội
217 Tuyển Cộng tác viên chuyển phát 15/06/2021 Hà Nội, Hồ Chí Minh
218 Tuyển Giám đốc dự án tỉnh - Điện Biên; Bắc Giang; Lạng Sơn 15/06/2021 Điện Biên - Bắc Giang - Lạng Sơn
219 Nhân viên triển khai, lắp đặt thiết bị điện - Hồ Chí Minh 08/06/2021 Hồ Chí Minh
220 Sinh viên thực tập thiết kế điện tử, lập trình nhúng 03/06/2021 Đại học Bách Khoa Hà Nội
221 Tuyển Chuyên viên kiểm soát nội bộ 01/06/2021 Hà Nội
222 Tuyển Chuyên viên, Quản lý kinh doanh mảng Dự án B2G 31/05/2021 Hà Nội
223 Tuyển Nhân viên hỗ trợ kỹ thuật Bphone qua điện thoại 31/05/2021 Hà Nội
224 Tuyển Business Analyst – BA 31/05/2021 Hà Nội
225 Chuyên viên quan hệ công chúng, phát triển cộng đồng 30/05/2021 Hà Nội
226 Tuyển Tư vấn và Chăm sóc học viên Học viện An ninh mạng Bkav 01/05/2021 Hà Nội
227 Tuyển sinh viên thực tập – Lĩnh vực Virus máy tính, Lập trình Hệ thống 30/04/2021 Hà Nội
228 Tuyển Chuyên viên kinh doanh kênh B2B tại Việt Nam 30/04/2021 Hà Nội, Hồ Chí Minh
229 Kiến trúc sư hệ thống (Solution Architect) 30/04/2021 Hà Nội
230 Tuyển Dev ReactJS/ React Native 15/04/2021 Hà Nội
231 Tuyển Trợ lý cho đơn vị AI View 15/04/2021 Hà Nội
232 Chuyên viên Thiết kế Kiểu dáng Công nghiệp (Industrial Design Specialist) Viện Nghiên Cứu & Phát Triển Bkav - Hà Nội 01/04/2021 Hà Nội
233 Quản lý phân tích đầu tư – Investment manager 30/03/2021 Hà Nội
234 Tuyển Quản lý dự án (Up to 1,000$) 30/03/2021 Hà Nội
235 Tuyển Trợ giảng Học viện An ninh mạng Bkav 28/03/2021 Hà Nội
236 Kỹ sư phần cứng RF hardware 15/03/2021 Hà Nội
237 Kỹ sư phần mềm RF hardware 15/03/2021 Hà Nội
238 Tuyển Sinh viên thực tập Thiết kế phần cứng 15/03/2021 Hà Nội
239 Tuyển 10 Lập trình viên .NET (C#, MVC) – Mức lương 500$ - 2.000$ 28/02/2021 Hà Nội
240 Tuyển Quản lý phát triển thị trường camera tại Việt Nam (Up to 1,500$) 15/02/2021 Hà Nội, Hồ Chí Minh
241 Chuyên viên Quản lý dự án thuê outsource 31/01/2021 Hà Nội
242 Kiểm thử phần mềm – Lương từ 450 USD đến 1000 USD 30/01/2021 Hà Nội
243 Chuyên viên Kỹ thuật dự án Công nghệ thông tin 30/01/2021 Hà Nội
244 Tuyển chuyên viên quan hệ đầu tư (Invest Relation) 28/01/2021 Hà Nội
245 Lập trình viên Android ( 400 – 700USD) 28/01/2021 Hà Nội
246 Chuyên viên Bussiness Development 28/01/2021 Hà Nội
247 Tuyển sinh viên thực tập an ninh mạng 21/01/2021 Hà Nội
248 Tuyển sinh viên thực tập Giám sát An ninh mạng 20/01/2021 Hà Nội
249 Tuyển sinh viên thực tập sản phẩm an ninh mạng 20/01/2021 Hà Nội
250 Automation Tester - Upto 1200USD 20/01/2021 Hà Nội
251 Tuyển Chuyên viên Quản lý Dự án 20/01/2021 Hà Nội
252 Chuyên viên Kinh doanh dự án Công nghệ thông tin 20/01/2021 Hà Nội
253 Chuyên viên Phân tích nghiệp vụ (Business Analyst – BA) – Lương từ 550 USD đến 1000 USD 20/01/2021 Hà Nội
254 Chuyên viên phụ trách mảng Đào tạo 15/01/2021 Hà Nội
255 Tuyển Sinh viên thực tập mảng Camera 31/12/2020 Hà Nội
256 Business Analyst (BA) - Upto 1000 USD 31/12/2020 Hà Nội
257 Lập Trình Viên (C#, ASP.NET) – Lương từ 550USD đến 2000 USD 31/12/2020 Hà Nội
258 Chuyên viên phát triển thị trường Quốc tế (Business Development Excecutive) 31/12/2020 Hà Nội
259 Nhân viên triển khai Camera thông minh 31/12/2020 Hà Nội
260 Nhân viên quản lý phát triển đại lý thiết bị điện 30/12/2020 Hà Nội
261 Tuyển Trưởng phòng kinh doanh 03/12/2020 Hà Nội
262 Lập trình viên .Net 30/11/2020 Hà Nội
263 Nhân viên bán hàng tại Bphone Store - HCM 15/11/2020 Hồ Chí Minh
264 Kỹ thuật viên Bảo hành điện thoại tại Bstore 15/11/2020 Hà Nội
265 Tuyển Chuyên viên Thiết kế Cơ khí sản phẩm 15/11/2020 Hà Nội
266 Tuyển Sinh viên thực tập Kiểm soát chất lượng sản phẩm điện tử 30/10/2020 Hà Nội
267 Chuyên viên Kiểm soát chất lượng sản phẩm điện tử. 30/10/2020 Hà Nội
268 Team Leader ReactJS ~ $1800 15/10/2020 Hà Nội
269 Nhân viên Thủ kho tại Bphone Store 15/10/2020 Hà Nội
270 Tuyển SVTT lập trình nhúng (Camera, SmartPhone) 15/10/2020 Hà Nội
271 Tuyển chuyên viên Supply Chain 15/10/2020 Hà Nội
272 Quản lý phụ trách kỹ thuật trang thiết bị y tế 30/09/2020 Hà Nội
273 Điều hành chuyển phát 10/09/2020 Hồ Chí Minh
274 Nhân viên Triển khai Dự án Phần mềm 05/09/2020 Hà Nội
275 Tuyển Quản lý và Nhân viên phát triển mảng Thương mại điện tử – Up to 1000$. 05/09/2020 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng
276 Tuyển Quản lý phát triển thị trường mảng điện thoại di động và phụ kiện – Up to 1500$. 31/08/2020 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng
277 Tuyển Quản lý phát triển thị trường thiết bị điện và nhà thông minh – Up to 1.500$. 30/08/2020 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng
278 Tuyển Quản lý và Nhân viên Kế hoạch Tài chính – Up to 1.500$. 30/08/2020 Hà Nội
279 Tuyển Sinh viên thực tập (Lĩnh vực Thiết kế Điện tử, Lập trình nhúng) 30/08/2020 Hà Nội
280 Developer .NET (C#, MVC, ASPX) 30/08/2020 Hà Nội
281 Tuyển Chuyên viên phát triển cộng đồng An ninh mạng WhiteHat.vn 25/08/2020 Hà Nội
282 Developer ReactJS – Lương đến 1500 USD 15/08/2020 Hà Nội
283 Tuyển Sinh viên thực tập (Lĩnh vực An toàn thông tin) 31/07/2020 Hà Nội
284 Tuyển Sinh viên thực tập (Lĩnh vực Lập trình Web) 31/07/2020 Hà Nội
285 Business Analyst (BA) lĩnh vực CNTT – Lương từ 550 USD đến 1000 USD 31/07/2020 Hà Nội
286 Bkav tuyển dụng Chuyên viên Thiết kế đồ họa 31/07/2020 Hà Nội
287 Nhân viên kinh doanh phần mềm 31/07/2020 Hà Nội, Hồ Chí Minh
288 Trưởng nhóm bán hàng qua mạng 31/07/2020 Hà Nội
289 Nhân viên kinh doanh dự án SmartHome 31/07/2020 Hà Nội, Hồ Chí Minh
290 Tuyển Sinh viên thực tập Trí tuệ nhân tạo 30/07/2020 Hà Nội
291 Tuyển Sinh viên thực tập (Lĩnh vực Công nghệ thông tin) 30/07/2020 Hà Nội
292 Tuyển 20 Nhân viên hỗ trợ Kỹ thuật phần mềm 15/07/2020 Hà Nội, Hồ Chí Minh.
293 Tư vấn viên thời vụ 15/06/2020 Hà Nội
294 Tuyển Chuyên viên Quản trị hệ thống mạng 15/06/2020 Hà Nội
295 Tuyển BA (Business Analyst) cho lĩnh vực Y Tế (up to 1,500$) 30/05/2020 Hà Nội
296 Tuyển sinh viên thực tập – Lập trình ứng dụng di động 20/05/2020 Hà Nội
297 Chuyên viên mua bán hàng hóa 15/05/2020 Hà Nội
298 Chuyên viên hỗ trợ vận hành, giám sát hệ thống 10/05/2020 Hà Nội
299 Nhân viên tư vấn Bphone (thời vụ) 30/04/2020 Toàn quốc
300 Tuyển Chuyên viên Kiểm soát và Cải tiến chất lượng 30/04/2020 Hà Nội
301 Chuyên viên Quản lý dự án phần mềm 30/04/2020 Hà Nội
302 Tuyển Quản lý dịch vụ Cloud (500$ up to 1000$) 30/04/2020 Hà Nội
303 Tuyển Chuyên viên Quản lý dự án Công nghệ thông tin (Lương 500 USD upto 1000 USD) 30/04/2020 Hà Nội
304 Tuyển Nhân viên Kỹ thuật Hỗ trợ Khách hàng Bkav qua điện thoại – Thời vụ. 30/04/2020 Hà Nội
305 Tuyển 10 Nhân viên Văn thư, Lưu trữ 30/04/2020 Hà Nội
306 Tuyển 100 Nhân viên hỗ trợ Kỹ thuật phần mềm 26/04/2020 Hà Giang, Thừa Thiên Huế, Gia Lai, Khánh Hòa, Vĩnh Long, Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh.
307 Chuyên viên mua bán hàng hóa. 15/04/2020 Hà Nội
308 Tuyển nhân viên Tài chính 29/02/2020 Hà Nội
309 Tuyển Lập trình viên. 29/02/2020 Hà Nội
310 Nhân viên dự án Công nghệ Thông tin 29/02/2020 Hà Nội
311 Tuyển sinh viên thực tập (Lĩnh vực lập trình nhúng, phát triển hệ điều hành cho SmartPhone, IoT) 29/02/2020 Hà Nội
312 25 Nhân viên xử lý dữ liệu Phần mềm 29/02/2020 Hà Nội
313 Designer (Thiết kế UI/UX) 05/02/2020 Hà Nội
314 Chuyên viên Test phần mềm (Tester) 20/01/2020 Hà Nội
315 Bkav SmartHome tuyển Chuyên viên thiết kế Cơ khí 15/01/2020 Hà Nội
316 Nhân viên cập nhật dữ liệu – Thời vụ (Làm tối) 10/01/2020 Hà Nội
317 Nhân viên bán hàng tại Bphone Store 30/12/2019 Hải Phòng, Ninh Bình, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Cần Thơ
318 Tuyển nhân viên hỗ trợ Khách hàng Bkav qua điện thoại 30/12/2019 Hà Nội
319 Tuyển Chuyên viên Quản trị hệ thống phần mềm 30/12/2019 Hà Nội
320 Tuyển Lập trình viên/ Developer 25/12/2019 Hà Nội
321 Giám sát kinh doanh - ASM 20/12/2019 Hải Phòng, Nghệ An, Đà Nẵng, Cần Thơ, TP. HCM
322 Chuyên viên Phân tích nghiệp vụ (Business Analyst – BA) 15/12/2019 Hà Nội
323 Tuyển Chuyên viên R&D Cao tần 15/12/2019 Hà Nội
324 Tuyển Chuyên viên Triển khai Sản phẩm, Dịch vụ An ninh mạng 15/12/2019 Hà Nội
325 Tuyển Chuyên viên Thiết kế đồ họa 15/12/2019 Hà Nội
326 Tuyển 5 Nhân viên hỗ trợ kỹ thuật phần mềm 15/12/2019 Móng Cái, Quảng Ninh
327 Tuyển 100 Nhân viên hỗ trợ Kỹ thuật phần mềm 30/11/2019 Hà Nội, TP. HCM, Đà Nẵng
328 Tuyển 10 Kế toán viên. 30/11/2019 Hà Nội
329 Tuyển Lập trình viên AI/Machine Learning 30/10/2019 Hà Nội
330 Tuyển 100 Nhân viên hỗ trợ Kỹ thuật phần mềm 29/10/2019 TP.Hồ Chí Minh
331 Tuyển Sinh viên thực tập Trí tuệ nhân tạo 2 22/10/2019 TP.Hồ Chí Minh